پسرم شهید لبنان است

نبیه بری,پدر شهید دحرج

بیروت – ایرنا - « نبیه بری» رییس مجلس لبنان گفت:تصمیم گرفتم تلفنی به پدر شهید « عبدالکریم دحرج» تسلیت بگویم، اما با برقرار شدن ارتباط ، دست پاچه و سراسیمه شدم، فکر می کردم که به این پدر مصیبت زده چه بگویم که صدایی آرام مرا به خود آورد در حالی که می گفت: پسرم شهید لبنان است.

به گزارش ایرنا، نبیه بری به کسانی که با او در این چند روز ملاقات کرده اند، از این روحیه وصف نشدنی با هیجان سخن می گوید و تاکید می کند: شگفت انگیزاست ، پدری صبور که تنها پسرش را از دست داده با افتخار و مستحکم می گوید که « پسرم شهید لبنان » است.

رییس مجلس لبنان، این پدران صبور را که برای وحدت لبنان در مقابل صدای تحریک کنندگان که بنزین روی آتش فتنه طائفه ای می ریزند و مصمم به حفظ وحدت لبنان هستند، ستایش کرد.

نبیه بری به ملاقات کنندگان خود گفت: براستی راز این مرد که از وحدت ملی لبنان در چنین شرایطی سخن می گوید، چیست؟ از کدام قدرت استمداد می طلبد و به آن تکیه و با آرامش با تنها پسرش وداع می کند.

وی افزود: رفتار این پدران باید درس عبرت همه لبنانی ها باشد، شهید حدرج جان خود را فدا کرد تا صدها هموطن خود را در منطقه الشیاح ضاحیه جنوبی بیروت نجات دهد ، نه او همه لبنانی ها را از فتنه ای که جنایتکاران برای آن برنامه ریزی کرده بودند، نجات داد.

نیمه شب دوشنبه گذشته در منطقه الطیونه نزدیک ضاحیه جنوبی بیروت جوانی که در ابتدای دهه سوم عمر خود بود، مانع شد تا تروریست انتحاری اجیر شده گروه های تروریستی تکفیری به منطقه ضاحیه جنوبی بیروت نفوذ کند و شهروندن بی گناه را به خاک و خون بکشد.

شهید عبدالکریم دحرج که از محل کار خود عازم خانه بود با مشاهده تروریست انتحاری تلاش کرد مانع اقدام تروریستی او شود تا دوستش نیروهای مستقر در ایست و بازرسی ورودی ضاحیه جنوبی بیروت را برای تحویل این تروریست به محل بیاورد اما این جانی کوردل با منفجر کردن خود و خودرو بمب گذاری شده دحرج جوان را به شهادت رساند و خود به هلاکت رسید.

شهید دحرج در آرامگاه ابدی خود در روضه شهیدین ضاحیه جنوبی بیروت آرام گرفت تا لبنان سرزمین مقاومت زنده و امن بماند.

خاورم ** 1324
کد N360716