تصاویر رویترز از انفجار انتحاری در بیروت/عامل انتحار یک عربستانی بود

کد N360353