پارلمان مشترک جمهوریهای خودخوانده لوهانسک و دونتسک قانون اساسی واحد تصویب کرد

پارلمان مشترک,قانون اساسی

مسکو - ایرنا - پارلمان مشترک جمهوریهای خودخوانده لوهانسک و دونتسک روز پنجشنبه قانون اساسی واحدی را برای این مناطق تصویب کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از ریانووستی، نمایندگان مجالس جمهوریهای خودخوانده دونتسک و لوهانسک در نخستین نشست خود در لوهانسک قانون اساسی مشترکی را برای این مناطق تصویب کرد.

نمایندگان پارلمان های این دو جمهوری خودخوانده در نخستین نشست مشترک خود به اتفاق آرا به قانون اساسی جدید اتحاد این دو جمهوری به نام ˈنووراسیاˈ رای دادند.

پیش تر مجالس جمهوری های خودخوانده دونتسک و لوهانسک به طور جداگانه متن قانون اساسی جدید را تصویب کرده بودند.

در متن این قانون اساسی دو جمهوری خودخوانده گفته شده است: اتحاد جمهوریهای دونتسک و لوهانسک؛ دمکراتیک، کنفدراتیو و حکومت بر اساس قانون است که در آن از حقوق برابر شهروندان دفاع می شود.

در قانون اساسی همچنین گفته شده است: اتحاد لوهانسک و دونتسک برای پیوستن مناطق دیگر به آن آماده است.

مناطق لوهانسک و دونتسک با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت از استانهای شرقی اوکراین دو ماه پیش بطور یکجانبه از آن اعلام استقلال کردند.

جدایی طلبان این دو منطقه که در حال حاضر با نیروهای اوکراینی برای حفظ استقلال خود می جنگند، یک ماه پیش با امضای موافقت نامه ای با یکدیگر پیوند اتحادی منعقد کردند.

اروپام/2242**۵۱۸ ** 1597
کد N360299