دادستان استانبول خواستار مجازات یک روزنامه نگار دیگر شد

روزنامه نگار

آنکارا - ایرنا - دادستان استانبول با تنظیم ادعانامه ای، خواستار چهار سال و هشت ماه مجازات زندان برای ˈاوغور دوندارˈ روزنامه نگار مخالف و سرشناس ترکیه شد.

به گزارش ایرنا، ˈبینالی ییلدریمˈ وزیر سابق ارتباطات ترکیه و مشاور ارشد ˈطیب اردوغانˈ، در شکایت خود ادعا کرده که دوندار در مقاله های خود در شبکه اجتماعی توئیتر، به وی توهین کرده و وجهه اش را خدشه دار کرده است.

دوندار از روزنامه نگاران قدیمی و سرشناس ترکیه است که از اعتماد عمومی در بین ترکها برخوردار می باشد.

وی که در سال های گذشته در صف حامیان حزب ˈعدالت و توسعهˈ جای داشت، در بعد از دستگیری های گسترده نظامیان، سیاستمداران و روزنامه نگاران ترک به اتهام تلاش برای براندازی و متعاقب آن افشای موارد فساد مالی و ارتشاء در دولت حزب ˈعدالت و توسعهˈ، سلسله مقالاتی تند علیه این حزب را به رشته تحریر در آورده است.

براساس گزارش های منتشر شده از سوی جمعیت های بین المللی روزنامه نگاری، ترکیه از لحاظ دستگیری و محکومیت روزنامه نگاران در بین کشورهای جهان رده های بالا در قرار دارد.

خاورم**2012 ** 1597
کد N360195