فراخوان بان کی مون برای تلاش جهانی جهت مبارزه با مواد مخدر

سیاست داخلی

در این روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و قاچاق غیر قانونی آن اینجانب جامعه بین المللی را ترغیب می کنم تلاش خود برای مبارزه با مواد مخدر را به عنوان عنصری صحیح جهت ایجاد آینده ای امن و پایدار تقویت کند.

دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و قاچاق غیر قانونی آن (26 ژوئن 2014 برابر با 5 تیر ماه جاری) جامعه بین المللی را ترغیب کرد تلاش خود برای مبارزه با مواد مخدر را به عنوان عنصری صحیح جهت ایجاد آینده ای امن و پایدار تقویت کنند.

به گزارش ایلنا، متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:
سوء مصرف مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی آن نتایج فجیعی برای به ثمر رساندن تلاش های جهان به منظور ارائه توفیق و برابری بیشتر برای همه دارد. هر ساله قریب به 200 هزار مرگ قابل پیشگیری به دلیل مصرف بیش از اندازه مواد مخدر رخ می دهد. مواد مخدر بذر خشونت جنایی را گسترش و نهاد های اساسی دولتی را تضعیف می کند.

کشورهای برون آمده از درگیری یا رهایی یافته از سقوط دراقتصاد رو به زوال می توانند هنگامی که مواد مخدر در مرزهایشان به وفور یافت شود، در هم بشکنند. سازمان ملل متحد با تلاش در زمینه حفظ صلح، اجرای قانون، سلامت، حقوق بشر و سایر حوزه های مرتبط قویا متعهد به کمک به آن ها برای مقابله با مواد مخدر و جلوگیری از پخش آن است.

در این روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و قاچاق غیر قانونی آن اینجانب جامعه بین المللی را ترغیب می کنم تلاش خود برای مبارزه با مواد مخدر را به عنوان عنصری صحیح جهت ایجاد آینده ای امن و پایدار تقویت کند.

کد N360010