لایحه موافقتنامه مربوط به همكاری در زمینه امنیت در دریای خزر تایید شد

سیاست داخلی

لایحه موافقتنامه مربوط به همكاری در زمینه امنیت در دریای خزر مصوب جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1393/04/04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

شورای نگهبان لایحه موافقتنامه مربوط به همكاری در زمینه امنیت در دریای خزر را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش ایلنا، لایحه موافقتنامه مربوط به همكاری در زمینه امنیت در دریای خزر مصوب جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1393/04/04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کد N359896