مقام نظامی اوکراین: صدها جنگجو در شرق اوکراین کشته شدند

کد N359872