نماینده وابسته به الاحرار:

راه حل بحران کنونی عراق کنار گذاشتن اختلافات سیاسی است

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نمایندگان وابسته به فراکسیون الاحرار راه حل بحران کنونی در عراق را کنار گذاشتن اختلافات سیاسی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، حاکم الزاملی نماینده فراکسیون الاحرار العراقیه اعلام کرد: گروههای سیاسی عضو ائتلاف اتحاد ملی به استثنای ائتلاف دولت قانون بر روی نام عادل عبدالمهدی معاون اسبق رئیس جمهوری عراق و احمد چلبی رئیس کنگره ملی عراق برای نخست وزیری در کنار نامزدهای دولت قانون توافق کرده اند.

وی افزود: نشست های گسترده ای که ائتلاف اتحاد ملی برگزار کرده است بر روی این دو نام توافق دارند تا یکی از آنها بتواند حمایت گروههای سیاسی را به دست آورد. اما ائتلاف دولت قانون تاکنون نامزد دوم یا جایگزین خود را معرفی نکرده است.

الزاملی بیان کرد: دو نامزد ائتلاف اتحاد ملی مورد توافق اکثر جریانهای سیاسی هستند و به اعتقاد من یکی از آنها شانس زیادی دارد. زمان تعلل نیست زیرا علت بحران کنونی در کشور اختلافات سیاسی است.