موضع جدید کشورهای غربی درباره تعداد سانتریفیوژهای ایران

سانتریفیوژ

یکی از موضوعات مهمی که طی چند دور اخیر مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 1+5 مطرح بوده، بحث حجم برنامه غنی سازی اورانیوم در ایران و تعداد سانتریفیوژهای ایران بوده است. موضوعی که دو طرف به شدت درباره آن دچار اختلاف نظر هستند. اما به تازگی، برخی منابع اسرائیلی مدعی شده اند موضع غرب درباره این مسئله تا حدودی تغییر کرده است.

موضع جدید کشورهای غربی درباره تعداد سانتریفیوژهای ایرانیکی از موضوعات مهمی که طی چند دور اخیر مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 1+5 مطرح بوده، بحث حجم برنامه غنی سازی اورانیوم در ایران و تعداد سانتریفیوژهای ایران بوده است. موضوعی که دو طرف به شدت درباره آن دچار اختلاف نظر هستند. اما به تازگی، برخی منابع اسرائیلی مدعی شده اند موضع غرب درباره این مسئله تا حدودی تغییر کرده است.

به گزارش تابناک، روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» با انتشار مطلبی درباره مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5، می نویسد رژیم اسرائیل نگران است که قدرت های جهانی طرف مذاکره با ایران، موضع خود در قبال برنامه هسته ای ایران را تغییر داده و در این زمینه از خود انعطاف نشان دهند.

به نوشته این روزنامه، نگرانی اصلی مقامات اسرائیلی، این است که کشورهای عضو گروه 1+5 موضع خود را در قبل یکی از مسائل کلیدی مطرح در مذاکرات، یعنی تعداد سانتریفیوژهایی که ایران می تواند برای غنی سازی اورانیوم از آن ها استفاده کند، تغییر دهند.

بنا بر ادعای این مقامات، اعضای گروه 1+5 اشاره کرده اند که بر خلاف موضع اولیه خود مبنی بر اینکه ایران می تواند تنها چند صد سانتریفیوژ را برای کار غنی سازی مورد استفاده قرار دهد، اما آن ها اکنون مشکلی با اینکه ایران از چند هزار سانتریفیوژ برخوردار باشد ندارند.

به نوشته هاآرتص، مقامات اسرائیلی گفته اند که از موضع آمریکا درباره برخی موضوعات مطرح در مذاکره با ایران، از جمله موضوع رآکتور هسته ای اراک و ذخیره کنونی اورانیوم غنی شده در ایران راضی هستند؛ اما درباره تغییر موضع غرب درباره موضوع تعداد سانتریفیوژهای ایران اظهار نگرانی می کنند.

یک مقام اسرائیلی در این زمینه گفته: «یک ماه پیش، قدرت های جهانی موضع بسیار سرسختانه ای را در موضوع غنی سازی اورانیوم ابراز کرده و تنها با برخورداری ایران از یک توانایی نمادین غنی سازی با 300 تا 500 سانتریفیوژ موافق بودند. اما پس از آخرین دور، ما از این نگرانیم که قدرت ها به ایران گفته اند که این کشور می تواند شمار بسیار بیشتری از سانتریفیوژها را در اختیار داشته باشد».

به گفته این مقام، برآوردهای اطلاعاتی رژیم اسرائیل حاکی از آن است که موضع فعلی غرب در موضوع سانتریفیوژها، بر امکان برخورداری ایران از 2 تا 4 هزار سانتریفیوژ استوار است. وی می گوید: «در این صورت، ایران توانایی ساخت سلاح هسته ای را حفظ می کند». در همین راستا و طی چند روز باقیمانده تا آغاز دور جدید مذاکرات، رژیم اسرائیل گفت و گوهایی را با نمایندگان 1+5 درباره این موضوع انجام خواهد داد.

گفتنی است این ادعاهای مقامات اسرائیلی درباره دیدگاه غرب نسبت به تعداد سانتریفیوژهای ایران در حالی بیان می شود که ایران به صراحت تأکید کرده موضوع تعداد سانتریفیوژها، باید بر اساس نیازهای هسته ای ایران تعریف شود که این نیازها نیز در طول زمان متغیر خواهد بود.

بر این اساس، در حال حاضر ایران 19 هزار سانتریفیوژ در اختیار دارد که این تعداد، با برنامه های کشور برای تولید انرژی صلح آمیز هسته ای همخوانی دارد. در ادامه نیز می بایست متناسب با نیازها، این تعداد مورد بازتعریف قرار گیرد. به این ترتیب، موضع غرب درباره این مسئله، چه چند صد سانتریفیوژ باشد و چه 2 تا 4 هزار، با دیدگاه و موضع اعلامی ایران و حتی با واقعیت موجود در کشور فاصله زیادی دارد.
کد N359763