هر سال صد کودک در آمریکا قربانی تیراندازی غیرعمدی می شوند

تجارت اسلحه

نیویورک- ایرنا- بر اساس گزارش تازه دو گروه فعال برای مبارزه با خشونت های مسلحانه در آمریکا، هر ساله صد کودک زیر 14 سال در این کشور قربانی تیراندازی غیرعمدی می شوند.

به گزارش ایرنا، این گزارش که توسط دو گروه ˈمادران طرفدار اقدامˈ و ˈشهرها به دنبال امنیتˈ منتشر شده، نشان می دهد که در مقایسه با آمار دولت فدرال، هر سال در آمریکا تعداد بسیار بیشتری از کودکان بر اثر تیراندازی غیر عمدی جان می سپارند.

این گزارش با ذکر مثال های متعدد از تیراندازی های تصادفی در خانه های شهروندان آمریکایی، نشان می دهد که در بسیاری موارد بی دقتی والدین در نگه داری اسلحه در خانه باعث شده تا کودکان از روی کنجکاوی سراغ آن رفته و دچار سانحه شوند.

نگه داری سلاح در جایی دور از دسترس کودکان، برای کاهش تلفات مهم ذکر گردید و بر اقدام تبلیغاتی و قانونی دولت و کنگره برای کاهش تعداد تلفات کودکان تاکیدشده است.

این گزارش همچنین از انحمن اسلحه در آمریکا که با تغییر قوانین برای کاهش خشونت های مسلحانه مخالفت می کند، انتقاد کرده است.

به علت پراکندگی گسترده سلاح های فردی و خرید و فروش آسان آن در آمریکا؛ خشونت مسلحانه تبدیل به یک مساله عمده اجتماعی در این کشور شده است.

دولت و کنگره آمریکا وعده داده اند که برای مهار این خشونت ها دست به اقدامات قاطع بزنند.

با این حال تاکنون هیچ اقدام موثری برای کاهش پدیده خشونت های مسلحانه در آمریکا صورت نگرفته است.

بر اساس آمارها، آمریکا دارای بیشترین تعداد سلاح سبک نسبت به جمعیت این کشور است؛ به گونه ای که در برابر هر 100 نفر جمعیت ایالات متحده 90 قبضه تفنگ و سلاح کمری در این کشور وجود دارد.

اروپام 1908 **1917
کد N359522