اسپانیا از تصمیم سنای روسیه در مورد اوکراین ابراز خرسندی کرد

اسپانیا,اوکراین

مادرید- ایرنا- دولت اسپانیا روز چهارشنبه ازاینکه شورای فدراسیون (سنا ) روسیه مجوز اعزام سربازان به اوکراین را لغو کرد، ابراز خرسندی کرد .

به گزارش ایرنا ، اسپانیا دربیانیه ای که ازسوی وزارت امور خارجه منتشر شد ادامه داد: دولت اسپانیا ابراز امیدواری می کند که لغو استفاده از زور ، ایجاد فضای مطلوب برای گسترش یک گفت وگوی واقعی ، اصلی وفراگیر بین همه طرفین را تسهیل بخشد .

وزارت خارجه گفت : افزون بر آن، دولت ابراز امیدواری می کند که تصمیم روسیه ، اجازه پیشرفت دریافتن یک راه حل نسبت به تنش ها وسازگار با احترام کامل به وحدت ، حاکمیت ، استقلال و تمامیت ارضی اوکراین را بدهد .

اسپانیا تصریح کرد : دولت خرسندی خود به دلیل اقدامی که به کاهش تنش ها در زمانی که اولویت دراجرای طرح صلح پیشنهاد شده از سوی ˈپترو پوروشنکوˈ رئیس جمهوری اوکراین نهفته است را ابراز می دارد .

بیانیه ادامه می دهد: اسپانیا ازاین طرح به عنوان راه برای پیشرفت در حل و فصل بحران اوکراین ازطریق قطع خصومت ها، بازگردانی صلح وثبات درمناطق شرقی وخلع سلاح گروه های شورشی ، پشتیبانی کامل می کند .

اروپام **1234**1859
کد N359397