ژنرال ابراهیم : می دانیم با تروریست های انتحاری چگونه برخورد کنیم

ژنرال ابراهیم,انفجار تروریستی

بیروت – ایرنا – ژنرال « عباس ابراهیم» فرمانده نیروهای امنیت عمومی لبنان تاکید کرد که « می دانیم با تروریست های انتحاری چگونه برخورد کنیم و نیاز به بیانیه ها و خطابه ها نداریم».

به گزارش ایرنا، ژنرال ابراهیم بعداز بازدید از محل انفجار تروریستی هتل « دو روی » منطقه الروشه بیروت گفت : همه لبنانی ها و نه فقط نیروهای امنیتی هدف تروریست ها هستند.

یک گروه تروریستی تکفیری که خود را « تیپ آزادگان اهل سنت بعلبک» می خواند با انتشار بیانیه ای در تویتر مسئولیت انفجار تروریستی انتحاری عصر چهارشنبه هتل دو روی منطقه الروشه بیروت را برعهده گرفت.

منابع خبری اقامت دو تروریست انتحاری سعودی در هتلی نزدیک سفارت عربستان سعودی در بیروت را ابهام برانگیز خوانده اند.

« نهاد المشنوق» وزیر کشور لبنان هم بعداز بازید از محل انفجار گفت که یک تروریست انتحاری سعودی در اثر انفجار کشته شده و تروریست انتحاری دیگر سعودی در اثر سوختگی در بیمارستان است و تحت مراقبت نیروهای امنیتی لبنان قرار دارد.

منابع خبری نام تروریست انتحاری سعودی را « عبدالرحمن الحمیقی» اعلام کرده اند.

المشنوق با قدردانی از نیروهای امنیتی لبنان گفت که تروریست های انتحاری قصد داشته اند در مکانی دیگر دست به عملیات تروریستی بزنند.

5 نیروی امنیتی لبنان زخمی شده اند که حال دو نفر از آنان وخیم اعلام شده است.

خاورم ** 1324
کد N359352