ائتلاف دولت قانون:

ائتلاف اتحاد ملی تا سه روز آینده نامزد نخست وزیری را معرفی می کند

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون ازنشست های متوالی ائتلاف اتحاد ملی و معرفی نخست وزیر تا سه روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، صادق اللبان نماینده ائتلاف دولت قانون اعلام کرد: کمیته متشکل از ائتلاف اتحاد ملی برای معرفی نامزد نخست وزیری تشکیل شده است و امروز نشستی برگزار خواهد شد و نشست ها برای مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: ائتلاف دولت قانون موضع ثابتی درباره نامزد خود برای نخست وزیری دارد و این شخص نوری المالکی است و ما بر موضع خود پایبندیم.

اللبان تاکید کرد: ائتلاف همه تلاش خود را برای انتخاب نخست وزیر با وجود مدت کوتاه به کار خواهد بست. ائتلاف اتحاد ملی و به ویژه ائتلاف دولت قانون در اولین جلسه پارلمان جدید حاضر خواهند بود.

وی از روشن شدن تکلیف نامزد ائتلاف اتحاد ملی برای نخست وزیری تا پایان هفته خبر داد.