رویترز:

جذب سرمایه گذاری خارجی توسط ایران بعد از رفع تحریم ممکن است سالها طول بکشد

ایران در جهان

خبرگزاری رویترز با اشاره به احتمال دستیابی ایران و گروه 1+5 به توافق هسته ای از احتمال طولانی بودن جذب سرمایه گذاری خارجی توسط ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز با اشاره به احتمال دستیابی ایران و گروه 1+5 به توافق هسته ای جامع در ماه های آینده نوشت، حتی در صورت دستیابی به توافق هسته ای ممکن است جذب سرمایه گذاری خارجی توسط ایران به این زودی ها میسر نباشد.

در این گزارش آمده است با توجه به دورنمای آب شدن یخ روابط ایران و غرب، مقامات تهران آماده پهن کردن فرش قرمز برای شرکت های خارجی می شوند اما ممکن است به خاطر سفت و سخت بودن قوانین و بازار اشفته داخلی ایران این امید به این زودی محقق نشود.

در ادامه این گزارش آمده است در حالیکه چند هفته بیشتر تا  ۲۰ ژوئیه برای نتیجه‌گیری مذاکرات بین ایران و گروه ۱+۵ به منظور پایان دادن به تحریم‌های ایران نمانده است، مقامات ایرانی بسته تشویقی را به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بخش‌های مختلف ایران از نفت و گاز و کشاورزی گرفته تا مناطق آزاد تجاری در نظر گرفته اند که احتمالا بعد از دستیابی به توافق هسته ای فاش خواهند شد.

بنا بر این گزارش این مشوق ها احتمالا شامل معافیت‌های مالیاتی، گام‌هایی برای تسهیل موانع بوروکراسی برای شرکت‌های خارجی و کمک احتمالی در به دست آوردن منابعی چون زمین خواهد بود.

در این گزارش تاکید می شود که به علت پیچده بودن شبکه تحریم های ایران احتمالا حذف آنها پروسه ای طولانی خواهد بود و ممکن است سالها طول بکشد به همین خاطر شرکت هایی که بخواهند وارد بازار ایران شوند باید در چارچوب قانونی نامطمئن و بازار اشفته داخلی ایران فعالیت کنند.