با تصویب هیات دولت؛

جزیره هنگام منطقه ویژه اقتصادی شد

جزیره هنگام

تهران- ایرنا- هیات دولت با تبدیل جزیره هنگام به منطقه ویژه اقتصادی موافقت کرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه نهم دی ماه سال گذشته به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره 1 ماده 1 قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384، با الحاق جزیره هنگام به محدوده منطقه ویژه اقتصادی قشم موافقت کرده بودند.

این مصوبه سپس در اول تیرماه امسال با تایید رییس جمهوری از سوی معاون اول رییس جمهوری روز سه شنبه (دیروز) ابلاغ شد.

سیام*9254**1856
کد N359212