دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های مذهبی:

بمباران شیمیایی سردشت از وقایع دردآور جنگ تحمیلی است

کد N359204