کوچکی نژاد: آموزش و پرورش استان ها هیات امنایی می شود

مجلس

اردبیل - ایرنا - نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت موافقت نمایندگان مجلس آموزش و پرورش استان های کشور هیات امنایی می شود.

جبار کوچکی نژاد روز چهارشنبه در جریان بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از مراکز آموزشی نمین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا هدف از این بازدید را بررسی مسائل و مشکلات و برآورد موانع و نیازمندی های اماکن آموزشی ذکر کرد.

وی افزود: همزمان با استان اردبیل این اقدام در چند استان دیگر کشور نیز در حال انجام است.

وی اظهار کرد: نتایج حاصله از این بازدیدها در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات که در اردبیل در قالب یک طرح بسیار بزرگ در بخش فرهنگی با موضوع هیات امنایی کردن آموزش و پرورش برگزار می شود بررسی مجدد خواهد شد تا به نتیجه گیری نهایی به جلسه کمیسیون در تهران منتقل و راهکارهای کمک به استان ها و شهرستان های تابعه آن تعیین شود.

به گزارش ایرنا ، صابر سپهری مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل هم در این بازدید بررسی راه های تجهیز هنرستان ها و تجهیز مدارس را از مهم ترین بحث های مطرح در این بازدید ذکر و اظهار امیدواری کرد، این بازدید به تجهیز مدارس و تغییر تیپ فضاهای هنرستان های شهرستان نمین منجر شود.

7120/594/530/ 1495
کد N359126