آیا جای ساپورت پوشان در مجلس بود؟

ساپورت پوشان

چه بسا طعنه «به وجد آمدن» نمایندگان در اذهان مردم تاثیری چندبرابری نسبت به واقعیت نگرانی از گسترش بدحجابی در کشور داشته باشد. دیروز اتفاق عجیب و تاریخی در مجلس افتاد. نمایش خانم های ساپورت پوش توسط علی مطهری. نماینده ای که به اعتبار محمود احمدی نژاد (در روزهایی که احمدی نژاد محبوب اصولگرایان بود) به مجلس رفت و بعد از مدتی به سرسخت ترین نماینده مخالف وی تبدیل شد.

دیروز علی مطهری برای اثبات وجود بدحجابی در کشور که بهانه سوال وی از وزیر کشور شده بود، اقدام به نمایش عکس هایی از ساپورت پوشان پایتخت کرد و لحظه ای بعد از «به وجد آمدن» برخی نمایندگان از پخش این تصاویر در مجلس سخن گفت.

پخش این تصاویر آن هم از مجلسی که به گفته امام از احترام و جایگاه ویژه ای در قانون اساسی برخوردار است، حاوی دو نکته است:

آیا جای ساپورت پوشان در مجلس بود؟

اول: بی اطلاعی نمایندگان از اوضاع جامعه: شاید علی مطهری تصور کرده نمایندگان مردم در مجلس از اوضاع فرهنگی جامعه اطلاع چندانی ندارند و به دلیل نشستن در اتومبیل ها و رفت و آمد بی دردسر در مسیر منزل تا بهارستان و برعکس، در بی خبری محض از اوضاع جامعه به سر می برند. اگر اینگونه است که باید تاسف خورد بر نمایندگانی که برای اطلاع آنها از اوضاع فرهنگی جامعه راهی جز نمایش تصاویر اینچنینی برایشان نمانده است.

وضعیت فرهنگی جامعه بر هیچ یک از هفتاد میلیونی مردم این کشور پوشیده نیست اما رفتارهای اینچنینی و نمایش این تصاویر در مجلس توجیه منطقی ندارد


دوم: اطلاع نمایندگان از اوضاع جامعه: فرض اول به خودی خود باطل است چه آنکه نمایندگان به واسطه حضور در حوزه های انتخابیه، اطلاع کاملی از جزئیات اتفاقات و تحولات در همه حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... دارند. اگر اینگونه است که چه نیازی به پخش تصاویر اینچنینی در مجلس و تریبون های عمومی که بعد از آن از «به وجد آمدن نمایندگان» سخن گفته شود؟ آیا شان و جایگاه مجلس این بود و یا مردم در انتخاب خود اشتباه کرده اند؟

نکته اینجاست که وضعیت فرهنگی جامعه بر هیچ یک از هفتاد میلیونی مردم این کشور پوشیده نیست اما رفتارهای اینچنینی و نمایش این تصاویر در مجلس توجیه منطقی ندارد. چه بسا طعنه «به وجد آمدن» نمایندگان در اذهان مردم تاثیری چندبرابری نسبت به واقعیت نگرانی از گسترش بدحجابی در کشور داشته باشد.
کد N358575