نوری المالكی:| 180378

دعوت به تشكیل دولت نجات ملی كودتا علیه قانون اساسی است

سیاسی

دعوت به تشكیل دولت نجات ملی كودتا علیه قانون اساسی و فرایند سیاسی درعراق است.

«نوری المالكی»نخست وزیر عراق به شدت با تشكیل دولت نجات ملی  در این كشور مخالفت كرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سومریه نیوز،المالكی تاكید كرد كه دعوت به تشكیل دولت نجات ملی كودتا علیه قانون اساسی و فرایند سیاسی در این كشور است.

وی افزود كه هیچ كدام از شركای سیاسی حتی به شكل ظاهری از نیروهای امنیتی حمایت نكردند.

نخست وزیر عراق تصریح كرد كه نیروهای امنیتی موفق شدند كه همه راه‌ها  را میان استان‌ها بازگشایی كنند.

المالكی در ادامه بر حضور در نخستین جلسه پارلمان تاكید كرد.

کد N358570