کریستین ساینس مانیتور:

نگاه نئو محافظه کاران به بحران عراق/ انتقاد از سیاست اوباما در خاورمیانه

آمریکا اروپا

یک روزنامه غربی گزارش داد نئو محافظه کاران که خود از طراحان و حامیان اشغال نظامی عراق بودند، این روزها دولت اوباما را بخاطر سیاستهای خاورمیانه ای وی شدیدا مورد حمله قرار داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کریستین ساینس مانیتور در مقاله ای به قلم "برد نیکر بوکر" می نویسد این افراد باید توجه داشته باشند که بر اساس شواهد و نگرانی های بسیار ضعیف، آمریکا را وارد یک جنگ ناخواسته کردند و اکنون شکایت دارند که چرا دولت اوباما کاری انجام نمی دهد. حتی دیک چنی هم در مقاله ای در نشریه وال استریت می نویسد دولت واشنگتن هرگز تا این اندازه با هزینه دیگران دچار اشتباه نشده است.

به نوشته کریستین ساینس مانیتور، چنی می داند که در مسیر اشتباه تاریخی قرار گرفته است. بطوریکه سناتور هری رید رهبر اکثریت مجلس سنا گفته است طراحان جنگ عراق که اکنون تشنه ارائه تحلیل خود هستند باید ابتدا و از همه مهمتر بخاطر وارد کردن آمریکا در جنگ از مردم عذرخواهی کنند.

سناتور رند پال نیز در برنامه "میت دپرس" با اشاره به اینکه  طرفداران جنگ عراق برای توجیه اقدامات خود نقش ایران را برجسته می کنند، گفته است باید از طراحان و طرفداران جنگ در عراق پرسید آیا سلاح کشتار جمعی پیدا کردید و آیا در جنگ عراق پیروز شدید؟

برد نیکر بوکر در ادامه این مقاله به جنگ لفظی بین دموکراتها و جمهوریخواهان و نئو محافظه کاران بر سر بحران عراق پرداخته و نوشته است تاریخ نشان داده که طرفداران جنگ در اشتباه کامل قرار دارند، بنابراین این گروه همچنان با اغراق گویی، جنجال و هیاهو تلاش دارند تا اشتباهات گذشته خود را به گردن دولت جدید واشنگتن بیاندازند.

این در حالی است که اکثریت مردم آمریکا در نظر سنجی های خود اشغال نظامی عراق در سال 2003 را یک اشتباه تاریخی می دانند. با این وجود برخی از نئومحافظه کاران از جمله دیک چنی این روزها با صراحت سیاستهای جنگی خود را توجیه کرده و به انتقاد از سیاست دولت اوباما در خصوص خروج نیروهای نظامی از عراق می پردازند.

در پایان این مقاله آمده است البته شماری از جمهوریخواهان از آنچه که چنی و دیگران این روزها از آن دفاع می کنند شرمنده هستند و این اظهارات و توجیهات را به ضرر حزب جمهوریخواه در آستانه برگزاری انتخابات میان دوره ای می دانند.