دیلی تلگراف خبر داد:

نشست ویژه رهبران گروه های سنی در کردستان عراق

آفریقا و خاورمیانه

یک روزنامه غربی از نشست ویژه رهبران گروه های سنی عراق که عمده آنها اهل استان صلاح الدین هستند در اقلیم کردستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، رهبران گروه های سنی عراق با هدف تصمیم گیری در مورد حرکت بعدی خود در خصوص بحران این کشور به اقلیم کردستان رفته اند. 

بر اساس اخبار منتشر شده در مورد این نشست، امکان آنکه برخی از این رهبران گروه های سنی قصد پیوستن به داعش را داشته باشند وجود دارد. 

روزنامه دیلی تلگراف توضیح دیگری در خصوص این نشست نداده است.