عشایر یک سرکرده تروریست ها را در کرکوک به هلاکت رساندند

کد N358001