پلیس مصر خبر داد؛

وقوع چهار انفجار در ایستگاههای مترو قاهره

آفریقا و خاورمیانه

منابع امنیتی در قاهره از وقوع چندین انفجار پیاپی در برخی ایستگاههای مترو قاهره خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، صبح امروز چندین انفجار در مترو قاهره رخ داد که باعث نگرانی و ترس شدید مردم پایتخت مصر شده است.

بنابراین گزارش، این انفجارها در ایستگاههای شبرا الخیمه، غمره و حدائق القبه رخ داده است.

پلیس مصر نیز با صدور بیانیه از وقوع چهار انفجار در مترو قاهره و زخمی شدن دو نفر  تاکنون خبر داد.