قاضی‌پور در اخطار قانون اساسی:

هیات رییسه استیضاح وزیر نیرو را اعلام وصول کند

مجلس

این استیضاح را سریع‌تر اعلام وصول کنید تا آقای چیت‌چیان 10 روز دیگر به مجلس بیاید و جواب ما را بدهد. اگر جواب ما را مستند داد نمایندگان تصمیم می‌گیرند او را در وزارت نیرو نگه دارند واگر جواب درستی نداشت او را عزل می‌کنند

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: هیات رئیسه مکلف است همین امروز طرح استیضاح وزیر نیرو را که به امضای تعداد زیادی از نمایندگان رسیده را اعلام وصول کرده و به جریان بیاندازد.
به گزارش خبرنگار ایلنا نادر قاضی پور در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصل 86 این قانون گفت: ما این تذکر را روز یکشنبه و سه شنبه داده بودیم و امروز هم تکرار می‌کنیم تا مشخص شود استیضاح وزرا حق مسلم نمایندگان است.
وی خطاب به هیات رئیسه گفت: شما بر چه مبنایی اصرار دارید نمایندگان اصفهان، آذربایجان، گیلان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و تعداد زیاد دیگری از نمایندگان که این طرح استیضاح وزیر نیرو را امضا کرده‌اند این طرح را به جریان نمی‌اندازید. از شما استدعا دارم این طرح را اعلام وصول کنید.
وی با اشاره به اینکه، استیضاح ما در مورد مسئله آب است، گفت: آب حیات و ممات ما است. شهرهای آینده بر روی آب است، 32 جنگ براساس آب شکل گرفته است و الان آب مناطق ما دارد هدر می‌رود.
وی خطاب به محمدرضا باهنر گفت:‌ این استیضاح را سریع‌تر اعلام وصول کنید تا آقای چیت‌چیان 10 روز دیگر به مجلس بیاید و جواب ما را بدهد. اگر جواب ما را مستند داد نمایندگان تصمیم می‌گیرند او را در وزارت نیرو نگه دارند واگر جواب درستی نداشت او را عزل می‌کنند.
قاضی پور ادامه داد: این استیضاح حق نمایندگان است و هیات رئیسه نباید این حق را از نمایندگان بگیرد و همین امروز باید این طرح اعلام وصول شود.

 

کد N357703