آغاز انتخابات پارلمانی لیبی

آفریقا و خاورمیانه

منابع عربی از آغاز انتخابات پارلمانی لیبی در مناطق مختلف این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، با وجود ادامه تشدید اوضاع امنیتی در لیبی، امروز (چهارشنبه) انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار می شود.

بیش از یک و نیم ملیون نفر، برای مشارکت در این انتخابات نام نویسی کرده اند و این رقم نصف آماری است که در انتخابات سال 2012، به عنوان اولین انتخابات آزاد در این کشور پس از چهل سال ، ثبت شده بود.

لیبیایی ها امیدوارند که برگزای این انتخابات گام مهمی در تحقق ثبات، امنیت و سروسامان دادن به وضعیت موجود لیبی باشد.

پارلمان آتی لیبی جایگزین کنگره ملی این کشور خواهد شد و به مدت 18 ماه به عنوان نهاد قانونگذاری لیبی در دومین مرحله انتقالی این کشور فعالیت خواهد کرد.

این در حالی است که 1628 نفر برای به دست آوردن 200 کرسی در این انتخابات به رقابت می پردازند که 131 نفر از آنها زن هستند.