با رأی نمایندگان صورت گرفت؛

اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات تا آبان ماه سال جاری تمدید شد

مجلس

از سوی کمیسیون عمران پیشنهاد شد تا عبارت از زمان انقضای مهلت مذکور به ماده واحده طرح یاد شده اضافه گردد که در نهایت نمایندگان با 141 رأی موافق،‌ 28 مخالف و 5 ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس ماده واحده طرح مذکور را با اصلاحات انجام شده به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده واحده طرح یک فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری موافقت کردند.

گفتنی است از سوی کمیسیون عمران پیشنهاد شد تا عبارت از زمان انقضای مهلت مذکور به ماده واحده طرح یاد شده اضافه گردد که در نهایت نمایندگان با 141 رأی موافق،‌ 28 مخالف و 5 ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس ماده واحده طرح مذکور را با اصلاحات انجام شده به تصویب رساندند.

بر این اساس در ماده واحده طرح مذکور آمده است مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات،‌ طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 3/11/1386 از زمان انقضای مهلت مذکور به مدت یک سال تمدید می گردد.

کد N357586