تخست وزیر اسبق لیبی:

تسلیحاتی که در لیبی وجود دارد برای تجهیز تسلیحاتی 7 کشور آفریقایی کافی است

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر اسبق لیبی با اشاره به ادامه قاچاق سلاح از این کشور به کشورهای دیگر تأکید کرد تسلیحاتی که در اختیار گروههای مسلح است، برای مسلح کردن 7 کشور آفریقایی کافی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع،"محمود جبرائیل" نخست وزیر اسبق لیبی با اشاره به بحران اخیر این کشور و درگیری گروههای مسلح با یکدیگر اعلام کرد که هم اکنون در لیبی همه چیز به حالت فلج در آمده است.

وی با بیان اینکه همچنان قاچاق تسلیحات و ادوات جنگی از لیبی به سودان و بلاروس ادامه دارد تأکید کرد ادوات نظامی که هم اکنون در لیبی وجود دارد برای مسلح کردن هفت کشور آفریقایی کافی است.

وی تأکید کرد که گروههای مسلح لیبی هم اکنون 24 میلیون قطعه سلاح در اختیار دارند.

نخست وزیر اسبق لیبی در ادامه افزود تسلیحاتی که هم اکنون در اختیار گروههای مسلح در داخل مصر است، از مرزهای لیبی وارد این کشور شده است. 

این درحالی است که منابع عربی بارها درباره تبدیل لیبی به بزرگترین بازار سیاه تسلیحات نظامی در جهان هشدار داده اند.