استاد سانفرانسیسکو در گفتگو با مهر:

برای اوباما همکاری با ایران در موضوع عراق تصمیمی سخت است/ اختلافات عمده در دولت اوباما درباره دخالت نظامی