تناقض در برخوردهای رییس جمهوری و نخست وزیر ترکیه در قبال تحولات مصر

مصر

آنکارا- در حالیکه ˈعبدالله گلˈ رئیس جمهور ترکیه به ˈعبدالفتاح السیسیˈ رئیس جمهور مصر پیام تبریک فرستاده است، نخست وزیر ترکیه از رهبران کشورهایی که به ˈالسیسیˈ پیام تبریک فرستاده اند، انتقاد کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری ˈگازته پورتˈ، نخست وزیر ترکیه روز سه شنبه در سخنرانی خود در جمع سفرای کشورهای اروپایی در ترکیه گفت: برکناری محمد مرسی در مصر و به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی در سایه کودتا بود.

وی افزود: کشورهای غربی که نتوانستند تحولات مصر را کودتا بنامند به السیسی که در سایه کودتا روی کار آمده است پیام تبریک هم فرستادند.

اردوغان بدون نام بردن از ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه که به السیسی پیام تبریک فرستاده، افزود: این پیامها همه بی معنی است.

اردوغان اضافه کرد: اینگونه پیام ها به کسی که از طریق کودتا به قدرت رسیده بی معنی است.

عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه بعد از پیروزی عبدالفتاح السیسی در انتخابات اخیر مصر پیام تبریک رسمی برای وی ارسال کرده بود.

خاورم **2010/1275
کد N357317