تناقض در برخوردهای رییس جمهوری و نخست وزیر ترکیه در قبال تحولات مصر

ترکیه,السیسی

آنکارا- ایرنا - در حالی که ˈعبدالله گل ˈرییس جمهوری ترکیه به ˈعبدالفتاح السیسیˈ رییس جمهوری مصر پیام تبریک فرستاده است، نخست وزیر ترکیه از رهبران کشورهایی که به ˈالسیسی ˈ پیام تبریک فرستاده اند ، انتقاد کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری ˈگازته پورتˈ ، نخست وزیر ترکیه روز سه شنبه در سخنرانی خود در جمع سفرای کشورهای اروپایی در ترکیه گفت: برکناری محمد مرسی در مصر و به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی شبه کودتا بود.

وی افزود: کشورهای غربی که نتوانستند تحولات مصر را کودتا بنامند، برای ˈ السیسیˈ که در شبه کودتا روی کار آمده است پیام تبریک هم فرستادند.

اردوغان بدون نام بردن از ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه که به ˈالسیسیˈ پیام تبریک فرستاده است ، افزود: این پیامها همه بی معنی است.

نخست وزیر ترکیه اضافه کرد: اینگونه پیام ها به کسی که از طریق کودتا به قدرت رسیده است، معنایی ندارد.

عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه بعد از پیروزی عبدالفتاح السیسی در انتخابات اخیر پیام تبریک رسمی برای وی ارسال کرده بود.

خاورم ** 2010 ** 1551
کد N357176