زارعان خبر داد:

رزمایش مقابله با خرابکاری صنعتی و فیزیکی در منطقه هسته ای اصفهان برگزار می شود

سیاست خارجی

این رزمایش با هدف برخورد با اقدامات احتمالی از سوی بیگانگان، حوادث پرتوی، هر گونه شرایط اضطرار و بحرانی و مقابله با نفوذ احتمالی در راستای خرابکاری صنعتی و فیزیکی صورت می گیرد.

رئیس کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران صنعت هسته ای کشور خبر داد: رزمایش پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، فردا (چهارم تیر ماه) در منطقه هسته ای اصفهان برگزار می شود.

به گزارش ایلنا، اصغر زارعان رئیس کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران صنعت هسته ای کشور گفت: رزمایش پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، فردا (چهارم تیر ماه) در منطقه هسته ای اصفهان برگزار می شود.

وی ادامه داد: این رزمایش با هدف برخورد با اقدامات احتمالی از سوی بیگانگان، حوادث پرتوی، هر گونه شرایط اضطرار و بحرانی و مقابله با نفوذ احتمالی در راستای خرابکاری صنعتی و فیزیکی صورت می گیرد.

زارعان افزود: استانداری اصفهان و 25 دستگاه استانی در این برنامه مشارکت خواهند داشت.

پیش مانور داخلی این رزمایش، پیش از این با هدف هماهنگی، انسجام و افزایش توان عملیاتی و استفاده از ظرفیت های موجود با خود باوری عوامل دخیل در مانور اصلی در این منطقه برگزار شده بود.

کد N357121