محکومیت انفجارهای لبنان از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه

سیاست خارجی

بی‌تردید ملت‌های منطقه بویژه ملت مقاوم لبنان با حفظ وحدت و انسجام ملی و عزمی راسخ، توطئه‌های رژیم صهیونیستی را در پوشش افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی در منطقه همانند گذشته خنثی خواهند کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اقدامات تروریستی در مناطق مختلف جمهوری لبنان را که از سوی ایادی صهیونیستی در منطقه بوقوع پیوست، به شدت محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم افزود: روند گسترش خشونت و افراط‌گرایی در منطقه که از بحران مهندسی شده سوریه نشات می‌گیرد، در راستای خدمت به اهداف و طرح‌های تجاوزکارانه صهیونیسم است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: بی‌تردید ملت‌های منطقه بویژه ملت مقاوم لبنان با حفظ وحدت و انسجام ملی و عزمی راسخ، توطئه‌های رژیم صهیونیستی را در پوشش افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی در منطقه همانند گذشته خنثی خواهند کرد.

کد N357072