واکنش ایران به انفجارهای تروریستی در لبنان

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: سخنگوی وزارت امور خارجه اقدامات تروریستی در مناطق مختلف جمهوری لبنان را که از سوی ایادی صهیونیستی در منطقه بوقوع پیوست ، به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم افزود : روند گسترش خشونت و افراط گرایی در منطقه که از بحران مهندسی شده سوریه نشات می گیرد ، در راستای خدمت به اهداف و طرح های تجاوزکارانه صهیونیسم است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد : بی تردید ملتهای منطقه بویژه ملت مقاوم لبنان با حفظ وحدت و انسجام ملی و عزمی راسخ ، توطئه های رژیم صهیونیستی را در پوشش افراط گرایی و فرقه گرایی در منطقه همانند گذشته خنثی خواهند کرد.