ژنرال آمریکایی:

آمریکا بعد از 11 سپتامبر به دنبال تغییر رژیم 7 کشور خاورمیانه بوده است

ایران در جهان

یک ژنرال بازنشسته آمریکایی جنگ های کنونی در خاورمیانه را از قبل طراحی شده خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدرال جک،  ولسی کلارک ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا گفت: جنگ های جاری در منطقه خاورمیانه از قبل طراحی و برنامه ریزی شده اند.

در فیلم ویدئویی که از وی منتشر شده است وی می گوید: دقیقا بعد از حوادث یازده سپتامبر اطلاعات محرمانه ای به دست من رسید که حکایت از آن داشت آمریکا ظرف 5 سال به 7 کشور حمله خواهد کرد.

وی تصریح کرد: آمریکا قصد داشت با حمله به 7 کشور سوریه، لیببی، عراق، سودان، لبنان، سومالی و ایران دولت های آنها را سرنگون کند.