عضو کمیسیون انرژی مجلس:

گزارش وزیر حاکی از بحرانی بودن شرایط آب و برق کشور است

انرژی

تهران-ایرنا-عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش امروز وزیر نیرو در کمیسیون انرژی حاکی از بحرانی بودن شرایط آب و برق در کشور است به طوری که حتی در شهرهایی که تصور می شود مشکلی در تامین آب نداشته باشند،بحران کم آبی وجود دارد.

ˈامیرعباس سلطانیˈ با اشاره به حضور وزیر نیرو در جلسه عصر امروز کمیسیون انرژی اظهار داشت: در این جلسه وزیر به سوال نماینده مردم میاندوآب در مجلس پاسخ داد و قرار شد کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و اعضای کمیسیون انرژی این مساله را بررسی کنند.

عضو کمیسیون انرژی اضافه کرد:سوال نماینده میاندوآب در باره تامین آب مورد نیاز این شهر و همچنین دریاچه ارومیه بود.

وی افزود: گزارش وزیر نیرو حاکی از بحرانی بودن شرایط آب و برق در کشور است به طوری که تعداد زیادی از شهرها از نظرتامین آب با مشکل جدی مواجه هستند و حتی در شهرهایی که تصور می شود مشکل وجود نداشته باشد تامین آب آنها با دشواری امکان پذیر است.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع آب و عدم برنامه ریزی منسجم باعث شده این مشکلات به وجود بیاید.

وی با بیان اینکه عوامل بروز مشکل کم آبی در کشور متعدد است گفت:حدود هفت هشت سال است که با خشکسالی مواجه هستیم اما بخش زیادی از این مشکلات به مدیریت برمی گردد که تن به اجرای طرح های غیر کارشناسی داده است.

عضو کمیسیون انرژی در پاسخ به این سوال که آیا حساسیت لازم بین مردم در مورد بحران اب ایجاد شده است،گفت: تا جاهایی که مردم تشنگی را نچشیده اند حساسیت لازم ایجاد نشده و در کلانشهرهایی که دولت به هر طریق باید آب مورد نیاز را تامین کند مردم حساسیت لازم را ندارند.

سیام(4)**2021** 1418
کد N356934