منادی در نطق میان دستور:

برخی اعضای هیات مدیره سه تا چهار برابر یک نماینده حقوق می گیرند

مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینکه بانکها خود در حوزه اقتصاد اصطکاک ایجاد می کنند گفت: مسئولان بانکها نمی توانند به شرکت داری و خرید و فروش زمین از سوی بانکها نظارت کافی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر،در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی علیرضا منادی نماینده مردم آذرشهر و اسکو در نطق میان دستور با تاکید بر ضرورت نظارت جدی بر همه امور بخصوص افزایش فساد در سیستم اداری گفت: فساد در سیستم اداری روز به روز افزون می شود که باید با جدیت برنامه ریزی و با آن مقابله شود.

وی افزود: یکی از موانع مهم بر سر راه تحقق فرمایش رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی فساد اداری است که امروز رخ می دهد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال اقتصاد مقاومتی هستیم گفت: طبق فرمایش رهبری، اقتصاد مقاومتی دانش بنیان و مردم محور است از این رو دانشگاهها باید به سمت عملیاتی کردن دانش کار کنند و بدنبال بودجه دولتی نباشند زیرا دانشگاه خود باید اقتصاد تولید کند.

منادی گفت: بانکها خود اصطکاک مهم حوزه اقتصادی هستند زیرا اقدام به شرکت داری و خرید و فروش زمین می کنند که این اقدام به بازار و اقتصاد ضربه می زند، مسئولان بانک مرکزی نمی توانند آن طور که باید بر این مسئله نظارت کنند.

وی گفت: ارتباطات در بانکها مانع نظارت درست و کامل است.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: در شرکت های دولتی اعضای هیات مدیره پول های سه تا چهار برابر حقوق یک نماینده می گیرند که این سوای پاداش ها است. این تبعیض ها باید کنار گذاشته شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه نخبگان توانایی کافی از نظر علمی، تربیتی و اقتصادی برای تربیت فرزند دارند گفت: نخبگان متاسفانه یا دیر صاحب فرزند می شوند و یا به یک فرزند اکتفا می کنند در حالی که باید خود نسبت به تربیت و بارور کردن علمی فرزندان بیشتر اقدام کنند.