تذکر یک نماینده به عدم طرح استیضاح و تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس

مجلس

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی نسبت به عدم طرح تحقیق و تفحص و استیضاح در صحن علنی مجلس از سوی هیأت رئیسه تذکر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سید مهدی موسوی نژاد در تذکر آیین نامه ای با اشاره به اینکه 6 ماه از ارائه تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت به هیأت رئیسه مجلس می گذرد گفت:این طرح هنوز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفته است.

وی افزود: تحقیق و تفحص از سهام عدالت و سوال از وزیر آموزش و پرورش نیز مطرح شده اما هنوز به صحن نیامده است.

این نماینده مجلس ادامه اداد: این تحقیق و تفحص و سوالات از ابزارهای نمایندگان برای رسیدن به حقوق ملت است، اگر تعدادی سوال به هیأت رئیسه ارجاع شود حتی باید یک روز به آن اختصاص یابد.

موسوی نژاد خاطر نشان کرد: ما این ابزارها را کند می کنیم که این اقدام در حقیقت توسط هیأت رئیسه صورت می گیرد.

وی گفت: استیضاح ارائه می شود اما در صحن مطرح نمی شود، چرا استیضاح وزیر آموزش و پرورش را در صحن علنی مطرح نمی کنید؛ هیأت رئیسه مجلس منتخب نمایندگان هستند و باید در قبال تصمیم های خود پاسخگو باشند.

به گزارش مهر محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: تحقیق و تفحص طبق آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت که پیگیری می شود تا روان تر انجام شود.

وی افزود: سوالات هم باید با توجه به محدودیت هایی که در خدمت نمایندگان هستیم سعی کنیم با اختصاص وقت بیشتر آنها را بررسی کنیم.