پیام صالحی به مناسبت سوخت‌گذاری جدید نیروگاه بوشهر

سیاست داخلی

اینجانب بر خود فرض می‌دانم تا ضمن تبریک به دست‌اندرکاران اجرای فرآیند مذکور، از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر بهره‌بردار ایرانی نیروگاه و مساعی و همراهی همکاران طرح قدردانی نمایم.

علی‌اکبر صالحی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی صبح امروز(سه‌شنبه) به مناسبت سوخت‌گذاری جدید نیروگاه اتمی بوشهر پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن این پیام بدین شرح است:
" در پرتو الطاف الهی فرآیند سوخت‌گذاری جدید نیروگاه اتمی بوشهر با موفقیت به انجام رسید و پس از طی آزمایش‌های فنی مورد نظر حدود ساعت 5:30 صبح امروز با 50 درصد قدرت اسمی به شبکه سراسری وصل شد.
همچنین در بازه زمانی 2 تا 3 روز آینده با قدرت کامل اسمی وارد مدار خواهد شد.
اینجانب بر خود فرض می‌دانم تا ضمن تبریک به دست‌اندرکاران اجرای فرآیند مذکور، از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر بهره‌بردار ایرانی نیروگاه و مساعی و همراهی همکاران طرح قدردانی نمایم.

 

کد N355770