نماینده اراک:

گروهک ضد اسلامی داعش زائیده اقدامات و سیاست های آمریکا در منطقه است

نماینده اراک,داعش

اراک - ایرنا - نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: گروهک تروریستی و ضد اسلامی داعش زائیده اقدامات و سیاست های آمریکا و صهیویسم در منطقه است.

ˈعباس رجاییˈ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: استکبار جهانی که در نفوذ مستقیم در کشورهای منطقه به ویژه عراق ناکام بوده به سیاست ایجاد تشویش، ناآرامی، بی نظمی و نبود امنیت روی آورده ؛ هدایت و تربیت گروه های تکفیری با این رویکرد است.

وی بیان کرد: گروهک ضد اسلامی و تروریستی داعش ابزار دست صهیونیست ها و آمریکا برای فشارهای سیاسی بر حاکمیت عراق است و در هم ریختگی افکار عمومی و برهم زدن یکپارچگی عراق را دنبال می کنند.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از سیاست های اصلی آمریکا و صهیونیسم در عراق مداخله خاموش در آرایش ارتش عراق به نفع اهداف خود است بنابراین هوشیاری ملت مسلمان این کشور، مشارکت آگاهانه همه طیف ها در صحنه و حمایت قاطع آنها از حاکمیت عراق ضروری است.

رجایی بیان کرد: منطقه خاورمیانه پیش از این نیز سابقه گروه های تروریستی و افراطی گرا نظیر طالبان و القاعده را تجربه کرده و گروهگ تروریستی داعش نیز سناریوی جدیدی در ادامه اهداف استکباری ابرقدرت ها است.

وی گفت: آمریکا و صهیونیست ها باید بدانند که دامن زدن به هرج و مرج و تقویت تروریست در هر صورتی نکوهیده است و عواقب حمایت از تروریسم به زودی دامان خودشان را می گیرد.

رجایی گفت: پیوند اسلامگرا به پسمانده های فدائیان تندرو و تروریست صدام نیز توطئه دیگر از سوی آمریکا برای بد جلوه دادن این دین الهی در جهان است درحالی که این گروه تکفیری هرگز منطق اسلام را ندارد و جز خشونت و بی اخلاقی در مرامش نیست.

گروهک تکفیری داعش با رویه متکی بر افراط گرایی، کافر قلمداد کردن سایر مسلمانان و خشونت شکل گرفته و به عنوان یکی از طرفداران دیکتاتوری محسوب می شود.

داعش وابسته به سازمان جهانی القاعده است که دارای ساختاری است که پا را از حوزه و حیطه جغرافیایی خاص فراتر می نهد و به همین دلیل محدود به حد و مرزی نیست.

گروه ضد اسلامی و تروریستی داعش عنوانˈ دولت اسلامی عراق و شامˈ را برای خود برگزیده ولی بنابر گفته علمای بزرگ، رفتاری مخالف با آموزهای دین مبین اسلام پیشه کرده است.ک/3

560/559/ 605
کد N355724