با تحویل آخرین محموله/

ناو آمریکایی از هفته آتی انهدام تسلیحات شیمیایی سوریه را آغاز می کند 

آمریکا اروپا

ناو آمریکایی "کیپ ری" از هفته آینده تحویل گرفتن تسلیحات شیمیایی را از ناو دانمارکی آغاز و سپس با انتقال این تسلیحات به دریای مدیترانه انهدام آنها را آغاز می کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ناو کیپ ری که هم اکنون به یک مرکز انهدام تسلیحات شیمیایی سیار تبدیل شده از هفته آینده انهدام تسلیحات شیمیایی سوریه را آغاز می کند. 

در همین رابطه شب گذشته به خدمه این کشتی که هم اکنون در آب های اسپانیا به سر می برند دستور داده شد تا خود را برای انجام این عملیات آماده کنند. دولت سوریه روز گذشته آخرین محموله از تسلیحات شیمیایی را به ناو دانمارکی تحویل داده و به موجب آن آمریکا موظف است که این تسلیحات را منهدم کند. 

تحویل این محموله به ناو آمریکایی در ایتالیا انجام خواهد شد و سپس کیپ ری به سمت آبهای مدیترانه حرکت می کند تا کار انهدام را آغاز کند. 

کار انهدام تسلیحات شیمیایی سوریه به موجب توافقنامه ای که در سپتامبر سال گذشته مورد توافق دولت این کشور و کشورهای غربی قرار گرفت انجام می شود.