انتصاب حسینی به عنوان مشاور ظریف و معاون دیپلماسی رسانه ای وزارت خارجه

سیاست خارجی

معاون دیپلماسی رسانه ای مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهرسید محمد علی حسینی از سوی دکتر محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه به سمت مشاور وزیر و معاون دیپلماسی رسانه ای مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه منصوب شد.

 حسینی پیش از این انتصاب در سمت های سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، معاون حقوقی و بین المللی، سرپرست معاونت آسیا و اقیانوسیه، مدیر کل ارزیابی و نظارت، کاردار ایران در کشورهای اردن، سوریه و ازبکستان و معاون اداره اول خاورمیانه عربی و شمال آفریقای وزارت امورخارجه فعالیت کرده است.