استراتژی خطرناک تروریستها/بمبگذاری منازل مردم در موصل

مهر نوشت:

تروریستهای تکفیری که به شکست قریب الوقوع خود در عراق واقف هستند، شروع به بمبگذاری منازل مردم شهر موصل کرده اند.
یک منبع امنیتی در استان نینوی به المسله گفت تروریستهای داعش برخی منازل مردم شهر موصل را از ترس ورود نیروهای ارتش به این شهر بمبگذاری کرده اند.

این منبع گفت تروریستهای داعش از ترس ورود ارتش در نبرد آزادسازی موصل برخی منازل شهر را بمبگذاری کرده اند، تروریستها به شدت از نزدیک بودن ورود نیروهای ارتش و گردانهای دفاع مردمی به شهر موصل و آزادسازی آن دچار وحشت شده اند و به همین دست به بمبگذاری برخی منازل مردم کرده اند.

به گفته این منبع، وحشت و نگرانی پس از استقرار نیروهای مسلح عراق در نزدیکی موصل و وروود نیروهای ویژه به دروازه های شهر بر تروریستها مستولی شده است.

52261

کد N355056