مشاجره سال 65 احمدی نژاد و غفاری در باره موسوی

موسوی

هادی غفاری عضو نیروهای خط امام و از مبارزان فعال انقلاب گفت که «سال 64 به خاطر میرحسین موسوی دعوای تندی با احمدی نژاد کردم.»غفاری در مصاحبه با خبرآنلاین افزود: سال 64 و 65 دعوای تندی را با احمدی نژاد کردم، در اوج جنگ. آن زمان این آقا در دانشگاه علم و صنعت دانشجو بود. آقای میرحسین موسوی نخست وزیر بودند.

«در آن شرایط سخت جنگ، یک باندی که امروز هم مخالف موسوی هستند آن روز هم علیه ایشان فعال بودند، اما امام طرفدار جدی آقای موسوی بود».

«من برای سخنرانی در دانشگاه علم و صنعت دعوت شده بودم، یک باندی که همه کنار هم نشسته بودند، یک آخوندی هم بین آنها بود و علیه موسوی شعارهای تندی می دادند، یک آقایی بلند شد یک نسبتی به آقای موسوی داد، من گفتم اگر راست می گویی بر پدرت لعنت. گفت با پدرم چه کار داری؟ گفتم اتفاقا من به پدرت لعنت نفرستادم، چون می دانم دروغ می گویی».

حجت الاسلام هادی غفاری با بیان اینکه «آن زمان نمی دانستم که احمدی نژاد است» افزود: دقیق خاطرم نیست اما نسبت ناروای سیاسی داد.
کد N355052