انفجار انتحاری در جنوب بیروت 19 زخمی برجای گذاشت

آفریقا و خاورمیانه

انفجار یک خودرو بمبگذاری شده در نزدیکی یک پایگاه نظامی در جنوب بیروت 19 زخمی برجای گذاشت.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، انفجار یک خودرو بمبگذاری شده در ضاحیه جنوبی بیروت که توسط یک عامل انتحاری هدایت می شد، 19 زخمی بر جای گذاشت.

این انفجار در نزدیکی یک پایگاه نظامی و یک رستوران در منطقه "الطیونه" رخ داد.

در پی این انفجار انتحاری، ساختمان رستوران به طور گسترده ای آسیب دید.

مدتی بود که در لبنان انفجار تروریستی  رخ نداده بود اما عصر جمعه نیز یک انفجار تروریستی در منطقه "ضهر البیدر" رخ داد که این امر باعث بازگشایی پرونده تشدید اوضاع امنیتی در این کشور شد.