مارتین شولتز رئیس کمیسیون اروپا نمی شود

آمریکا اروپا

رئیس حزب سوسیال دمکرات آلمان گفت نامزد شدن "مارتین شولتز" برای ریاست کمیسیون اروپا از سوی این حزب منتفی است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، تنش های درون حزبی در آلمان موجب شد نامزدی "مارتین شولتز" برای ریاست کمیسیون اروپا از سوی حزب سوسیال دمکرات منتفی شود. در همین رابطه "زیگمار گابریل" رئیس این حزب در گفتگو با اشپیگل گفت از نظر این حزب نامزدی شولتز برای ریاست کمیسیون اروپا منتفی است.

شولتز با این حال گزینه اصلی برای انتخاب به عنوان رئیس پارلمان اروپا به شمار می رود. زیرا با توجه به کسب اکثریت کرسی های پارلمان اروپا توسط احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال دمکرات، انتخاب وی بسیار محتمل است. این در حالی است که وی پیشتر نیز رئیس پارلمان اروپا بوده و تا کنون کسی برای دومین بار به این سمت انتخاب نشده است.

گابریل در توجیه تصمیم حزب سوسیال دمکرات گفت در حال حاضر اروپا برای مقابله با چالش های پیش روی خود نیازمند یک محور قوی یونکر-شولتز است. به این ترتیب ژان کلود یونکر نخست وزیر پیشین لوکزامبورگ برای تصاحب کرسی رئیس کمیسیون اروپا بی رقیب می ماند. 

از سوی دیگر بزرگترین فراکسیون پارلمان اروپا یونکر را به عنوان رئیس جدید کمیسیون اروپا پیشنهاد داده و مسیر انتخاب وی را هموار کرده است، اقدامی که با انتقادهای شدیدی از سوی برخی مقامات اروپایی از جمله "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس مواجه شده است.

کامرون می گوید طبق معاهده های اتحادیه اروپا، پیشنهاد یک فرد به عنوان نامزد ریاست کمیسیون اروپا تنها از سوی ریاست اتحادیه اروپا انجام می گیرد. به اعتقاد وی "هرمان وان رومپوی" می تواند گزینه مناسب برای این سمت را معرفی کند که این امر باید در نشست آتی سران اتحادیه اروپا در بیست و هفتم ژوئن (ششم تیر) مطرح شود.