برقراری خط هوایی مستقیم ترکیه به شهر لنکران جمهوری آذربایجان

خط هوایی,ترکیه

باکو- ایرنا- خبرگزاری آذری ˈآپاˈ از برقراری خط هوایی مستقیم شرکت هواپیمایی ترکیه به شهر ˈلنکرانˈ جمهوری آذربایجان خبر داد.

به گزارش آپا به نقل از ˈ ضیا کاراتاشˈ معاون بازاریابی شرکت هواپیمایی ترکیه، در حال حاضر پروازهای منظم این شرکت برای سه شهر باکو ، گنجه و نخجوان دایر است و بر اساس تصمیم گیری در آخرین کنفراس هوانوردی ترکیه، برنامه ریزی برای ایجاد خط هوایی مستقیم به شهر لنکران نیز در دست اقدام است.

شهر لنکران در جنوب شرقی جمهوری آذربایجان و در نزدیکی مرز ایران واقع شده است.

خاورم*1206**1010
کد N354497