دادگاه عربستان پنج جوان شیعه را به حبس محکوم کرد

شیعیان

تهران - ایرنا - دادگاهی در عربستان سعودی پنج جوان شیعه را به تهمت توهین به پرچم این کشور، به سه تا شش سال حبس محکوم کرد.

به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری ˈفرانسهˈ به نقل از یک مقام سعودی، این پنج نفر به اتهام پایین آوردن پرچم عربستان از فراز یک مدرسه در اعتراض های ضد حکومتی در استان شرقی این کشور، به حبس محکوم شده اند.

این مقام مطلع افزود: این افراد همچنین از سوی دادگاه سعودی متهم شده اند، تابلویی که روی آن نوشته شده بود، ˈپادشاهی عربستان سعودیˈ را پایین آورده و به جایش تابلویی نصب کرده بودند که بر روی آن نوشته شده بود ˈپادشاهی قطیف فرداˈ.

تظاهرات ساکنان استان شرقی عربستان، در سال 2011 و به موازات جریان های اعتراضی در دیگر کشورهای عربی ناشی از ˈبیداری اسلامیˈ، آغاز شد.

در سال 2012 این اعتراض ها با سرکوب خشونت آمیز پلیس عربستان مواجه شد. در جریان درگیری های نیروهای امنیتی سعودی با معترضان، دست کم 24 نفر از جمله چهار پلیس، کشته شدند.

ایجاد نظام مشروطه بر اساس جدایی نظام شاهی از حکومت، تدوین قانون اساسی مکتوب و مصوب از سوی مردم که جدایی بین قوای دولتی را به رسمیت بشناسد، شفاف عمل کردن مقامات، مبارزه با فساد، برگزاری انتخابات پارلمانی، ایجاد آزادی های عمومی و احترام به حقوق بشر از مهم ترین مطالبات معترضان عربستان است.

خاورم**9156**1651
کد N354271