رییس جمهوری در دیدار با نمایندگان استان آذربایجان غربی بر وحدت قوا و مسوولان تاکید کرد

کد N354158