سناتور جمهوریخواه: ایران، روسیه وچین خلا رهبری آمریکا را پر کرده اند

ایران

نیویورک - ایرنا - ˈتد کروزˈ از سناتورهای نزدیک به لابی اسراییلی درکنگره آمریکا با هرگونه ایده همکاری دولت آمریکا با ایران برای بازگرداندن ثبات به عراق مخالفت کرده وگفت : سیاست های اوباما باعث شده تا ایران، روسیه وچین درمناطق مختلف جهان دست برتر را پیدا کنند.

به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای رسمی سناتور کروز، وی نقش رهبری آمریکا را در جهان بحرانی توصیف کرد وگفت: درپنج سال گذشته آمریکا ازنقش پیشتاز خود درجهان عقب نشسته است وخلایی که درپی ان به وجود آمده توسط کشورهایی مانند ایران، روسیه وچین در حال پر شدن است.

این سناتور جمهوریخواه افزود : با رها کردن متحدانمان دنیا بیش از پیش ناامن شده است.

وی تصریح کرد: درحالیکه وضعیت عراق رو به وخامت می رود، اولویت ما باید حفاظت از مردم آمریکا وجلوگیری از هرگونه توافق دولت اوباما با ایران باشد.

نام وی به عنوان یکی ازچهره های جمهوریخواه برای نامزدی درانتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا مطرح است.

اروپام 2251 **1908**1859
کد N352916