شرایط وضوابط اجاره واستملاک اتباع خارجی درایران درجلسه هیئت دولت بررسی شد

جلسه,روز یکشنبه

تهران- ایرنا- در جلسه روز یکشنبه شرایط وضوابط اجاره واستملاک اتباع خارجی جهت سکونت شخصی یا فعالیت های صنعتی واقتصادی وتشریفات استملاک وترتیبات قانونی لازم درصورت انحلال یا اتمام فعالیت اشخاص حقوقی بررسی شد .

به گزارش خبرنگار ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،در این جلسه که به ریاست روحانی برگزار شد اعضای دولت بررسی گزارش کمیسیون لوایح درخصوص لایحه اجاره واستملاک اتباع ودولت های خارجی و سازمان های بین المللی در جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند .

دراین گزارش مواردی چون شرایط وضوابط اجاره و استملاک اتباع خارجی حقیقی وحقوقی جهت سکونت شخصی یا فعالیتهای صنعتی واقتصادی وتشریفات استملاک وترتیبات قانونی لازم در صورت انحلال یا اتمام فعالیت اشخاص حقوقی بررسی شد.

همچنین معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری درباره نحوه تدوین برنامه ششم توسعه فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ونقشه راه آن به هیئت دولت گزارش داد .

مجوز امضای معاهده مراکش در رابطه با تسهیل دسترسی نابینایان وکم بینایان به آثار دارای کپی رایت از سوی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری الحاق به کنوانسیون مذکور از دیگر مصوبات جلسه امروز هیئت دولت بود.

همچنین دراین جلسه اعضای دولت درباره مهمترین مسائل اجرایی کشور بحث وتبادل نظر کردند.

شبک**1983**1859
کد N352860